PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY TNHH ĐA LỘC TÀI
 • Địa chỉ trụ sở: 113 đường Phạm Thị Giây, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn
 • Văn phòng: Phòng 201, Số 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12.

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 • Số điện thoại: 039.365.1247
 • Hỗ trợ: support@web3s.com.vn

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng Web3s chạy dưới tên miền www.web3s.com.vn và trên Ứng dụng Web3s.

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.web3s.com.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng Web3s đặt có dạng web3s.com.vn/abc , trong đó phần “abc” do Chủ tài khoản tự đặt.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Sapo trên Website Web3s/Ứng dụng Web3s

“Người dùng Web3s” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Web3strên Website Sapo/Ứng dụng Web3svà được Web3schấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.web3s.com.vn

“Web3s” – Công ty TNHH Đa Lộc Tài

“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Web3s hoặc của Web3s

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Web3s

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Web3s, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Web3sdưới tên miền chính thức là www.web3s.com.vn và ứng dụng Web3s trên hệ điều hành Android và iOS. Sapo sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.web3s.com.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Web3s nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Web3s có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Web3s có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Web3s/Ứng dụng Web3s. Nếu Người dùng Web3s tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Web3s chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Web3s đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Web3s, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Web3s.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng Web3slựa chọn sử dụng các Website Web3s/Ứng dụng Web3sđồng nghĩa với việc Người dùng Web3s chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Web3s/Ứng dụng Web3s. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Web3s, Người dùng Web3s phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Web3s thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Web3s tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng Web3s phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Web3s cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng Web3s, vì vậy Web3s không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Web3s như: Khách hàng của Người dùng Sapo, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Web3s o đang kinh doanh…cũng như Sapo không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Web3s hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Web3s.

Người dùng Web3s phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Web3s có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Web3s vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Web3s không được sử dụng dịch vụ của Web3s để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Web3s, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….

Web3s có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng Web3s vào hệ thống dịch vụ của Web3s khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Web3s có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Web3s phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Web3s hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Web3s khi sử dụng Website Web3s /Ứng dụng Web3s mà Web3s nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Web3s , quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, Web3s có quyền yêu cầu Người dùng Web3s cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Web3s có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Web3s cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Web3s có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Web3s trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Web3s sử dụng phần mềm Website Web3s/ Ứng dụng Sapo vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Web3s gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Web3s lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Web3s sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng Web3s sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng Web3s sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Web3s khác của web3s.com.vn.

f) Người dùng Web3s bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Sapo. Trường hợp bị tấn công Web3s sẽ tạm ngừng website của Người dùng Web3s trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng Web3s có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng Web3s không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng Web3s có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Web3s trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng Web3s hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Web3s /Ứng dụng Web3s theo quyết định và xem xét duy nhất của Web3s , mọi yêu cầu của Người dùng Web3s về sử dụng Khu vực chung trên Web3s /Ứng dụng Web3s cho mục đích riêng của Người dùng Web3s có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Web3s có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Web3s không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Web3s tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng Web3s hiểu và chấp nhận rằng Web3s có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Web3s khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng Web3s đồng ý
 • Người dùng Web3s yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng Web3s hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Web3s không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Web3s , khu vực riêng của Người dùng Web3s khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website Web3s /Ứng dụng Web3s thuộc bản quyền của Công ty TNHH Đa Lộc Tài.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.web3s.com.vn, tại Ứng dụng Web3s đều thuộc sở hữu của Web3s . Web3s cho phép Người dùng Web3s xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được Web3s công khai trên Website, Ứng dụng Web3s
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Web3s

Khi sử dụng các thông tin tại Website Web3s /Ứng dụng Web3s , Người dùng Web3s cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Web3s không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Web3s /Ứng dụng Web3s mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Web3s . Người dùng Web3s có thể liên hệ địa chỉ: support@web3s.com.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Web3s , Người dùng Web3s phải bảo đảm là việc Người dùng Web3s sử dụng thông tin có được từ Website Web3s /Ứng dụng Web3s của Người dùng Web3s không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.web3s.com.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của Web3s .

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG SAPO 

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Web3s tại địa chỉ: https://web3s.com.vn/chinh-sach-bao-mat/

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website Web3s/Ứng dụng Web3s đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Web3s hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website Web3s /Ứng dụng Web3s chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Web3s đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Web3s được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng Web3s đều được xác nhận bởi dòng chữ “Cung cấp bởi Web3s” có gắn link về trang chủ web3s.com.vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Web3s cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Web3s có trách nhiệm thông báo ngay Web3s khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Web3s để Web3s có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Web3s . Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Web3s có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Web3s hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Web3s luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Web3s sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Web3s .

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Web3s không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Web3s trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng Web3s . Đồng thời, Web3s không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Web3s và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Web3s sau khi Web3s đã bàn giao cho Người dùng Sapo.

Web3s chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Web3s /Ứng dụng Web3s ; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Web3s hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Web3s vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Web3s .

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng Web3s đồng ý rằng Web3s , nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Web3s sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Web3s /Ứng dụng Web3s hay sử dụng các Dịch vụ khác của Web3s .

Web3s cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Web3s /Ứng dụng Web3s . Ngoài ra, Người dùng Web3s cũng hiểu rằng, Web3s không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Web3s có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Web3s khuyến nghị Người dùng Web3s nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Web3s không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Web3s sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website Web3s /Ứng dụng Web3s và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Web3s sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Web3s và các nhân viên của Web3s sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Web3s luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Web3s cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Web3s có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Web3s . Tuy nhiên, Web3s có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Web3s bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Web3s gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Web3s đăng ký tài khoản thành công.

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Web3s vui lòng nào gửi về Web3s theo các phương thức sau:

 • Gửi email tới địa chỉ: support@web3s.com.vn
 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 039.365.1247

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Web3s sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Web3s , trường hợp cần thiết, Web3s có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Web3s sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Web3s trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Web3s , hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế TPHCM giải quyết.